مرکز فشار خون ریوی مشهد

دکتر داوود عطاران 

فوق تخصص ریه-استاد دانشگاه 

 

برنامه درمانگاه فشار خون ریوی:

روزهای یکشنبه ساعت 8.30 الی 10 صبح

مکان: بیمارستان قائم

 دکتر شهرزاد لاری  

فوق تخصص ریه- دانشیار دانشگاه  

 برنامه درمانگاه فشار خون ریوی:

روزهای دوشنبه ساعت 8 الی 9.30 صبح

مکان: بیمارستان قائم

 

 

 

 

 

دکتر فروه وکیلیان    

متخصص قلب- فلوشیپ نارسایی قلب- استادیار دانشگاه 

برنامه درمانگاه فشار خون ریوی:

روزهای یکشنبه ساعت 10 الی 13

مکان: بیمارستان امام رضا