انجمن فشار خون ریه ایران

(Iranian Pulmonary Hypertension Association(lPHA

پس از تشکیل زیر گروه بیماری های عروقی-ریه در انجمن ریه کشور جهت انسجام هر چه بیشتر و گسترش دانش در این زمینه و همچنین برقراری ارتباط با مراکز فشارخون ریوی در خارج از کشور که منجر به رشد هر چه بیشتر در این زمینه خواهد شد، انجمن ریه کشور اقدام به نام گذاری این زیر مجموعه بنام انجمن فشارخون ریه ایران (IPHA) نموده است که طی مکاتبات انجام شده با انجمن فشارخون ریه آمریکا موفق به ثبت این زیرگروه به عنوان تنها گروه شناخته شده در این زمینه در کشورمان در وب سایت رسمی انجمن فشارخون ریه آمریکا   و همچنین امضاء و عقد قرارداد همکاری شده که می‌تواند راهگشای فعالیت‌های بعدی در این حوزه در کشور گردد.
این زیر گروه (IPHA) در حال حاضر متشکل از پزشکان دخیل در این زمینه از  فوق تخصصین ریه, روماتولوژی و متخصصین قلب از چند مرکز دانشگاهی میباشد که جهت افزایش سطح علمی پزشکان متخصص در این زمینه و انسجام در انجام تحقیقات هدفمند, اقدام به برگزاری باز آموزی‌های دوره‌ای در مراکز دانشگاهی کشور و راه اندازی سامانه رجیستری بیماران عروقی-ریوی (www.phdata.ir) نموده است که در این زمینه از کلیه همکاران مرتبط با این زیر مجموعه دعوت به همکاری می‌نماید