قوانین ثبت نام سامانه فشار خون ریوی

این سامانه ویژه ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به فشار خون ریوی می باشد که تحت نظر انجمن ریه کشور فعالیت می کند و فقط پزشکان مجاز به ثبت داده در این سامانه می باشند.جهت ثبت حساب کاربری موارد ذیل به عرض می رسد.
1- کاربران در هر زمان به اطلاعات ثبت شده توسط خودشان دسترسی خواهند داشت .
2- هیچ شخص اعم از حقیقی و حقوقی قبل از اخذ اجازه از صاحب داده مجاز به دسترسی و استفاده از اطلاعات ثبت شده نخواهد بود.
3- مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده به عهده کاربر می باشد.
4- در هر استان یک نفر به عنوان مسئول جهت ارتباط با همکاران استانی و سایر استانها مشخص شده است.
5- دسترسی به اطلاعات ثبت شده توسط سایر همکاران داخل استان جهت انجام امور تحقیقاتی با ارائه توجیهات لازم و اخذ اجازه از مسئول استانی (که مسئول کسب مجوز از سایر کاربران داخل استان می باشد) بلامانع خواهد بود.
6- مسئول استانی بدون اخذ اجازه از سایر کاربران مجاز به در اختیار قرار دادن اطلاعات به دیگران نمی باشد.
7- مسئول استانی دسترسی به اطلاعات ثبت شده توسط کاربران استانی را خواهد داشت ولی مجاز به استفاده از هیچ یک از داده ها و یا اجازه در اختیار قرار دادن آنها به دیگران را ندارد.
8- در صورت درخواست دسترسی به اطلاعات سایر استانها ، در خواست خود را از طریق منوی کاربری، آیتم درخواست دسترسی به اطلاعات ارسال نمائید تا پس از انجام مکاتبات با مسئولین استانهای مربوطه و اخذ مجوز مجاز به این کار خواهد بود‎
9- مسئولیت هرگونه استفاده بدون اخذ اجازه از اطلاعات ثبت شده بر عهده مسئول استان مربوطه خواهد بود.
10- در صورت اخذ مجوز جهت استفاده از اطلاعات سایر کاربران استانها حقوق این افراد در نظر گرفته خواهد شد و منبع داده ها باید قید گردد.

        

ادامه